Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

5 December 2018, 12:02    |    Viera Gilányová


Výsledková listina školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kategória A

Poradie Priezvisko a meno
1. Hossa, Branko
2. Hlaváčová, Diana
3. Niederlandová, Teraza
4. Nováková, Michaela
5. Neradný, Max
6. Horváthová, Danka

Výsledková listina školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kategória B

Poradie Priezvisko a meno
1. Fülöpová Beata
2. Bečková Lucia
3. Švantner Martin
4. Kubincová Paulína
5. Klimková Dominika
6. Zlúkyová Júlia
7. Mikula David