Odkaz holokaustu a jeho dosah na dnešných mladých ľudí

18 November 2019, 13:17    |    Viera Gilányová


Prečo je dnes potrebné objektívne hovoriť a učiť o holokauste?

Čo je treba  o holokauste vedieť?

Popieranie holokaustu v súčasnej dobe.

Príbehy preživších...

 

To je len výber z tém, s ktorými sa zoznámia naši žiaci 3. ročníka, ktorí sa zapojili do projektu Odkaz holokaustu a jeho dosah na dnešných mladých ľudí.  Projekt sa bude realizovať na našej  škole v priebehu tohto školského roka v spolupráci s ViVa tours a Múzeom SNP.

Koordinátorkou projektu je PhDr. Lucia Vitásková.