O Matejovi Belovi v LHM

27 September 2021, 10:32    |    Viera Gilányová


Už aj naši prváci, ktorí sa zúčastnili v septembri 2021 podujatia „Literatúra inak“, budú vedieť, že Matej Bel patril medzi naše najvýznamnejšie osobnosti. Bol vedcom európskeho rozmeru a mal vzťah i k nášmu mestu, o ktorom napísal:

... Banská Bystrica je mestom, ktoré je mi z viacerých dôvodov drahé. Tu som totiž urobil prvé pokusy v oblasti vzdelávania a literatúry a neskôr som bol veľkodušne prijatý a takisto našiel šťastný domov. Preto mu prajeme dobro a jeho šťastie pokladám za moje vlastné šťastie.“