NOVÉ INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM

28 January 2021, 12:14    |    Viera Gilányová


Rozhodnutím ministra školstva z 26. januára 2021 boli zverejnené nové termíny pre uchádzačov o štúdium v bilingválnej slovensko-francúzskej triede a vo všeobecných triedach.
Kritériá prijímacích skúšok budú zverejnené v stanovenom termíne.

Viac informácii sa dozviete: