NEMECKÝCH JAZYKOVÝCH DIPLOMOV DSD I PRO

30 September 2023, 08:04    |    Viera Gilányová


Dňa 20.9.2022 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Nemeckého jazykového diplomu das Deutsche Sprachdiplom DSD I PRO. Našim úspešným žiakom odovzdali jazykové diplomy kultúrny atašé Veľvyslanectva SRN na Slovensku, pán Stefan Kruschke, koordinátor Centrálneho úradu pre zahraničné školstvo (ZfA), pán Christoph Henßen, koordinátorka programu DSD pre Stredné Slovensko, pani Susanne Depuydt, pán riaditeľ GJGT a vyučujúci nemeckého jazyka.
Slávnostné odovzdávanie diplomov obohatil spoločný kultúrny program, v rámci ktorého vystúpili s nemeckou piesňou Filip Konrád s klavírnym sprievodom Dominiky Rusnákovej.
Gratulujeme a tešíme sa, že sa záujem žiakov o jazykový diplom z nemeckého jazyka každoročne zvyšuje.