Návšteva Pamätného domu J. G. Tajovského 2018

24 September 2018, 21:36    |    Viera Gilányová


Dom Jozefa Gregora Tajovského bol postavený v roku 1799 a v dnešnej dobe je kultúrnou pamiatkou. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici tu prevádzkuje expozíciu, ktoré je venovaná histórii a významným osobnostiam obce Tajov s dôrazom na literárne kontexty Jozefa Gregora Tajovského a jeho manželky, spisovateľky a prekladateľky Hany Gregorovej. Vo vstupnom priestore Pamätného domu sa nachádza malá expozícia venovaná ďalšiemu slávnemu tajovskému rodákovi, vynálezcovi, maliarovi, kňazovi Jozefovi Murgašovi. Študenti  GJGT pravidelne navštevujú expozíciu v rodnej drevenici spisovateľa.

Aj tento rok sme sa v priebehu septembra vybrali so žiakmi 2. ročníka  na návštevu Pamätného domu J. G. Tajovského. Dozvedeli sme sa detaily zo súkromného aj literárneho života Jozefa Gregora a jeho manželky Hany Gregorovej. Hoci Jozef Gregor Tajovský žil a pracoval vo viacerých slovenských mestách, zostával zarytým lokálpatriotom. „Najkrajším a najmilším miestom na svete je môj rodný prekrásny Tajov,“ vyznal sa ešte počas života známy prozaik, dramatik a básnik. Aj keď zomrel v Bratislave, na vlastné i manželkino želanie sa dal pochovať vo svojej milovanej obci.

Symbolickým zapálením sviečok na hrobe Jozefa Gregora Tajovského sme si uctili jeho pamiatku.