Návšteva Akadémie veľkých diel

4 May 2023, 14:21    |    Viera Gilányová


V Ivanke nad Dunajom sa uprostred parku vypína ružový kaštieľ, navonok pôsobiaci trochu staro a ošumelo. Akonáhle však vstúpime do jeho vnútra, pochopíme, že jeho krásu ani zďaleka nelimituje výzor. V tejto budove sídli Kolégium Antona Neuwirtha, organizácia realizujúca projekt Akadémie Veľkých Diel, do ktorej sa zapája aj naša škola. Preto niet divu, že sme toto miesto navštívili aj my, žiaci II.L. Po krátkom zvítaní nás naši sprievodcovia uviedli do miestnosti, v ktorej sa mal konať seminár. Predstavili nám nové dielo a otázkami nás nasmerovali k nájdení našej osobnej mienky, vytvárajúc tým veľa priestoru pre diskusiu. A tá sa veru veselo rozbehla. Bola nám daná aj možnosť aktívne sa do témy zapojiť a vyjadriť svoj názor vlastným výtvorom. Keď prišiel záver, cítili sme, že odchádzame o pár hlbokých myšlienok (a propagačných magnetiek) bohatší. Ďakujeme tímu Kolégia za kvalitný program a zaujímavo strávený čas našej krátkej návštevy.

Barbora Balážová, II. L