Naši adepti na Hviezdoslavov Kubín...

30 March 2022, 09:35    |    Viera Gilányová


Naše žiačky - recitátorky si dňa 24. marca 2022 v učebni estetiky v popoludňajších hodinách urobili malú generálku pred okresným kolom. Vystúpili pred spolužiakmi, pričom práve tí boli ich hodnotiteľmi. 

Svojimi postrehmi a dobre mienenými poznámkami dokázali dať peknú spätnú väzbu recitátorkám.         

Pre obe strany - recitátorky a publikum - to bolo veľmi zaujímavé a príjemne strávené popoludnie.