Náš programátor druhý na Slovensku

10 March 2021, 12:07    |    Viera Gilányová


V dňoch 8.-10.3. 2021 sa uskutočnil 37. ročník celoštátnej súťaže Zenit v programovaní. Súťaže sa zúčastnili víťazi krajského kola. Náš kraj reprezentoval Lukáš Gáborik zo 4.F triedy a umiestnil sa na úžasnom 2.mieste.

V mladšej kategórii nás úspešne reprezentoval žiak 1.F Peter Hazlinger.

Srdečne im blahoželáme !!