Náš debatný tím víťazom celoštátneho Finále Slovenskej debatnej ligy !

27 April 2023, 13:25    |    Viera Gilányová


Fantastický úspech dosiahol debatný tím z Gymnázia J.G. Tajovského  - „ Taják 1“ v zložení Helena Slivenská (4.L) Jakub Sebastián Barjak (3.B) a Samuel Blaho (2.A), ktorý získal vo Finále Slovenskej debatnej ligy pre našu školu historické prvé miesto !

Doteraz najväčším úspechom debatného klubu Taják bolo 7.miesto z ročníka 2016/2017.

Cesta k celoštátnemu Finále Slovenskej debatnej ligy (FSDL) viedla cez kvalifikačné regionálne turnaje. V ročníku 2022/2023 sa konali celkovo tri v troch regiónoch Slovenska (Západ, Stred, Východ).  Do FSDL postupovalo, na základe úspešnosti z regionálnych kôl, dvadsať najlepších tímov zo Slovenska. Na našej škole sa po otvorení debatného krúžku vytvorili dva debatné tímy, ktoré sa zúčastnili súťažnej debaty v regionálnych kolách. Tím Taják 1 v pôvodnom zložení  Jakub Sebastián Barjak, Samuel Blaho, Alexandra Lehocká (3.B) s náhradníkom Viktorom Simanom (1.F) a tím Taják 2 v pôvodnom zložení Alexandra Bočkaiová, Halina Kurrayová (obe z 1.L),  Helena Slivenská s náhradníčkou Karolínou Petríkovou (4.L).  Do FSDL sa kvalifikoval tím Taják 1, pričom tímu Taják 2 postup do FSDL ušiel iba tesne. Keďže sa kvôli osobným povinnostiam nemohla FSDL zúčastniť Alexandra Lehocká Slovenská debatná asociácia akceptovala ako náhradnú členku tímu Helenu Slivenskú.

FSDL sa konalo v Bratislave v dňoch 22.4. -24.4. 2023.  Formát súťaže bol stanovený nasledovne: tímy najskôr súťažne debatovali na rôzne tézy (tzv. improvizované, dopredu neurčené a  tzv. pripravovanú, dopredu určenú hlavnú tézu FSDL, pri ktorej tímy vystupovali raz z pozície súhlasnej strany a raz z pozície nesúhlasnej strany) v štyroch základných kolách. Podľa úspešnosti v základných kolách potom do vyraďovacej časti (play off) postupovalo osem najlepších tímov. Celkovým víťazom sa stalo družstvo, ktoré zvíťazilo vo finále play off. Náš debatný tím do play off postúpil po výsledku 3 výhry a jedna prehra v základnej časti. Vo štvrťfinále sa mu podarilo oplatiť prehru zo základnej fázy turnaja voči tímu Sučany 5 v pomere 3:0 (tri rozhodcovské hlasy voči žiadnemu). V semifinále Taják 1 zvíťazil jasne v pomere 5:0 proti kombinovanému tímu Sučany/LEAF.  Vo finále, ktoré sa uskutočnilo v Národnej rade Slovenskej republiky, boli súperom Tajáku 1 debatéri zo žilinského Gymnázia Varšavská – tím GVARZA. Témou debaty bola pripravovaná hlavná téza  tohto ročníka FSDL pod názvom "Spoločnosti by mali byť povinné získať výslovný súhlas právnických a fyzických osôb pred využívaním ich duševného vlastníctva, obsahu príspevkov na sociálnych sieťach alebo výsledkov práce pre vývin, trénovanie a operáciu umelej inteligencie."  Vo finále rozhodovalo sedem arbitrov, ktorí prisúdili víťazstvo nášmu tímu v pomere 5:2 !

Finálovú debatu je možné pozrieť online cez link:  https://fb.watch/k5_3IJlDcT/

Našim skvelým debatérom a debatérkam k veľkému úspechu srdečne blahoželáme a vyjadrujeme poďakovanie všetkým členom a členkám klubu Taják za vzájomnú podporu a spoločnú prípravu na debatné súťaže počas celej sezóny !