„Najkrajším a najmilším miestom na svete je môj rodný prekrásny Tajov.“

9 September 2020, 08:09    |    Viera Gilányová


Študenti GJGT spolu so svojimi slovenčinármi pravidelne navštevujú expozíciu v rodnom dome spisovateľa.

Dom Jozefa Gregora Tajovského bol postavený pred 221 rokmi a je kultúrnou pamiatkou. Literárne hudobné múzeum  v Banskej Bystrici tu zriadila stálu expozíciu a aj tento rok sme sa v septembri 2020 vybrali so žiakmi druháckych tried na návštevu Pamätného domu J. G. Tajovského.

Dozvedeli sme sa detaily zo súkromného aj literárneho života Jozefa Gregora a jeho manželky Hany Gregorovej – tento raz formou bádateľskej činnosti v jeho dome a vyhľadávaním informácií, ktoré sme dopĺňali do pracovných listov.

Hoci Jozef Gregor Tajovský  žil a pracoval vo viacerých slovenských mestách, zostával verný svojmu Tajovu. „Najkrajším a najmilším miestom na svete je môj rodný prekrásny Tajov,“ vyznal sa ešte počas života známy prozaik, dramatik a básnik, ktorý svoje meno prepožičal našej škole.

Čestný názov - Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského - bol našej škole udelený v roku 1989.