Milý nový rok 2021!

15 December 2020, 19:24    |    Viera Gilányová


Nauč nás, ako byť trpezliví a optimistickí.

Sprav nás opäť ľuďmi, akými sme boli aj predtým.

Prosíme o milé zaobchádzanie a pokojný priebeh bez tragických udalostí.

Umožni nám stretávať sa s ľuďmi, cestovať, no hlavne slobodne žiť.

Ochráň nás pred všetkým zlým, čo sa nám môže v živote prihodiť.

A pripomínaj nám, že prekážky sú na to, aby sa prekonávali.

 

Veselé Vianoce a šťastný nový rok vám želajú

členovia Klubu poézie

 

a ako darček pripájame krásnu vianočnú básničku od Terky Kiabovej

 

Vianočné pohladenie

 

Dovoľte mi v tieto krásne chvíle,

zabaliť vaše telá do hrejivej deky

utkanej zo slov znejúcich na míle,

zachytávajúc sa vašej duše naveky.

 

Vianoce podobajú sa zúbkovej víle,

prilietajú znenazdajky z tichej noci.

Sme deťmi, čo tápajú v ich čarovnej sile,

toľko lásky tvorí sa bez ľudskej pomoci.

 

Čas vianočný nemal by sa však priveľmi líšiť,

konaním v mene lásky, dopĺňaním srdca zásoby,

tými je našou povinnosťou celý rok sa pýšiť.

Vianocami sa ti táto krása iba znásobí.

 

Človek by chcel poskakovať s túžbou rastúcou,

čakať v rade na koláče s vôňou mätúcou.

A zuby parou obklopené, od zimy drkotajúce,

želať tváram vôkol seba tie najkrajšie Vianoce.

 

Človek by chcel rozsvietiť všetky svetlá sveta,

každý jeden kút čo tichá, svätá noc zmieta.

Vidieť svojho srdca šampióna pohľad rozžiarený,

keď pretrváva v nemote, svojím blížnym obdarený.

 

Človek by chcel schúliť sa do mäkučkej pohovky,

nechať detské rozprávky preniknúť do dúhovky.

Dovoliť čajovej pare rozliať sa skrehnutou kožou,

a bez ujmy na váhe, ochutnávať život s rozkošou.

 

Síce už na lúkach zvädol aj posledný kvet,

no o to krajší a kúzelnejší zrodil sa v našom srdci svet.

Počuješ to? Srdce zrazu šťastnejšie a pokojnejšie buchoce.

To keď počuť nežné hlasy ľudí šepkať: ,,Krásne Vianoce“.

 

Terka Kiabová, 5.L

 

 

 

 Ľubomír Feldek

Novoročný vinš

 

Do nového roku vinšujem vám, ľudia,

aby vám k reťazi nechýbala búda,

aby ste vyhúkli tomu, kto vás sadil,

slniečko vás hrialo, dáždiček vás chladil,

aby ste nehnili, aby vás nekradli,

aby vás cudzopasníky nenapadli,

aby vás kamenec privčas nevymlátil,

mor vás nevyhubil, víchor nevyvrátil,

alebo nevzala veľká voda azda,

aby vás neprepil na koreni gazda,

aby ste voňali, keď z vás bude seno,

aby vás ostalo pár aj na semeno.

 

Cestujte letecky, myslite prakticky,

stravujte sa zdravo, pite notoricky,

cíťte sa obrovsky, čudujte sa hrozne,

smejte sa hurónsky, tvárte sa morózne,

francúzsky milujte, kanadsky žartujte,

miznite anglicky, aj tak raňajkujte,

každé ráno cvičte, silon nežmýkajte,

čítajte Feldeka, v meste nedýchajte.

 

Nech ste všetci v zime zalezení v teple,

keď nebude švábka, nech máte erteple,

keď sa bozkávate, nech sa neudriete –

a žite naveky, až kým neumriete.