Kto by nepoznal slávny príbeh Leva Nikolajeviča Tolstého

24 January 2020, 20:57    |    Viera Gilányová


o vášni, nevere, spoločenských konvenciách a dôsledkoch, ktoré tragicky zasiahnu hlavnú hrdinku Annu?

Príbeh, ktorý je stále v zornom poli divadelníkov i filmárov, a tí po ňom siahajú zas a zas. Inscenácia vznikla po dramaturgicko-režijnej úprave známeho slovenského režiséra Petra Luptovského a na viacerých medzinárodných festivaloch získala niekoľko ocenení.

Cyklus komorných predstavení DIVADELNÝ ŠTVRTOK SOS BB v tomto roku rozšírilo aj o divadelné predstavenia pre stredné školy.

Takej ponuke sa nedá odolať, a tak  sa 23. januára 2020 vybralo 150 študentov prvého ročníka GJGT na inscenáciu PLAY KARENINA, na motívy známeho románu L.N.Tolstého.