Krajské kolo SOČ

18 April 2024, 08:52    |    Viera Gilányová


Dňa 22.3. sa v Banskej Bystrici uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti.

Z našich študentov sa najlepšie umiestnil Matúš Boleček (3.C), ktorý získal v kategórii Pedagogika/Psychológia/Sociológia 1.miesto za prácu „Inakosť na školách“.

Z našich ďalších študentov sa na 3.mieste umiestnil v kategórii História, filozofia, právne vedy umiestnil Matej Vinc (2.C) za prácu „Napoleon Bonaparte a právne reformy na prelome 18.a 19.storočia.“

V kategórii Biológia získala delené 4.miesto Sylvia Natália Tereňová (3.B) za prácu „Artériová hypertenzia u adolescentov“ a v kategórii Zdravotníctvo, farmakológia sa na delenom 4.mieste umiestnila Simona Hanulová za prácu „Analýza detského strachu pred lekárskym vyšetrením a možnosti jeho prevencie.“

Našim študentom a študentkám k úspechom gratulujeme a Matúšovi želáme veľa zdaru na celoštátnom kole SOČ !