Krajské kolo SOČ

16 April 2023, 09:43    |    Viera Gilányová


Dňa 31.3.2023 sa uskutočnilo krajské kolo SOČ vo Zvolene, kde sa zúčastnili dva naši študenti Oliver Kováč II.L a Ľubomír Sepeši II.C. Do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Modre, postupuje Ľubomír Sepeši, ktorý postúpil z 1.miesta.

Gratulujeme.