Krajské kolo Olympiády ľudských práv

23 February 2021, 19:08    |    Viera Gilányová


 Dňa 11.2.2021 sa dištančným spôsobom uskutočnilo krajské kolo Olympiády ľudských práv. Vzhľadom na špecifické podmienky sa v tomto ročníku podujatie realizovalo výlučne online formou. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti. Pri písomnej časti mali študenti za úlohu vypracovať online test, pri ústnej časti sa mali súťažiaci prostredníctvom nakrúteného videa vyjadriť k vylosovanej téme týkajúcej sa ľudskoprávnej problematiky. K ústnej časti však postúpili iba pätnásti najúspešnejší študenti na základe výsledkov online testu. Najlepších osem študentov z každého kraja potom postupovalo do celoštátneho kola. Z našej školy sa súťaže zúčastnili Matej Laurov (3.B) a Adam Lukáč (2.C). Hoci sa im napokon nepodarilo postúpiť do ústnej časti súťaže a celoštátneho kola, obaja preukázali zodpovedný prístup v príprave a zmysel pre férovosť pri vypracovaní online testu. Ako totiž ukázali i praktické skúsenosti členov krajskej komisie pri vyhodnocovaní ústnej časti, v aktuálnom ročníku krajského kola OĽP nebol čestný prístup účastníkov k súťaži samozrejmosťou. V tomto ohľade si obaja naši študenti zaslúžia pochvalu, zachovať si v online priestore zmysel pre fair-play a popritom sa niečo užitočné do života naučiť je určite dôležitejšie a hodnotnejšie než obsadiť (za každú cenu) postupové miesta…

 

Ďakujeme Matejovi a Adamovi za dôstojnú reprezentáciu našej školy a obom želáme v budúcnosti veľa zdaru !