Krajské kolo Olympiády kritického myslenia

18 April 2024, 08:40    |    Viera Gilányová


Dňa 19.3. sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády kritického myslenia (OKM). Z krajského kola postupovali do celoštátneho iba prví traja z kategórie 1.-2 ročník a prví traja z kategórie 3.-4 ročník. Do celoštátneho kola sa podarilo postúpiť Matejovi Vincovi (2.F), ktorý získal vo svojej kategórii (1.-2.ročník) 2.miesto (medzi 182 účastníkmi) a Matúšovi Bolečekovi (3.C), ktorý získal vo svojej kategórii (3.-4.ročník) 1.miesto (medzi 121 účastníkmi). Úspešnými riešiteľmi boli súťažiaci, ktorí získali aspoň 40 bodov.

Z našich študentov sa to podarilo v kategórii 1.-2. ročník celkovo dvanástim súťažiacim (2.miesto Matej Vinc, 6.miesto Adrián Kožiak (1.C), 8.miesto Matej Mastelák (1.F), 11.miesto Halina Kurrayová,15.miesto Silvia Vrbovská (2.D), 18.miesto Lucia Vojtášová (2.L),29.-30.miesto Alexandra Bočkaiová (2.L), 42.miesto Michal Lev Vigaš (1.F), 49.miesto Kristián Belopotočan (1.F), 62.miesto Lilien Hana Vonderčíková (1.C), 66.-69.miesto Karolína Poliačiková, Savina Brezňanová (obe 1.L) a v kategórii 3.-4 ročník šiestim súťažiacim (1.miesto Matúš Boleček, 14.miesto Tomáš Androvič (3.C), 23.miesto Adam Gbúr (4.B), 31.miesto Jakub Chromiak (3.C), 39.miesto Ján Matula (3.C), 47.miesto Oliver Adam (3.C).

 

 

Gratulujeme Matejovi a Matúšovi k skvelému umiestneniu a postupu do celoštátneho kola.
Blahoželáme taktiež našim úspešným riešiteľom a ďakujeme všetkým za účasť na krajskom kole.

Špeciálna vďaka patrí tiež Helene Slivenskej (5.L) za ambasádorskú činnosť v tíme organizátorov súťaže v jej úlohe zvyšovať povedomie o OKM v online priestore.


Podrobnosti k úlohám a správnym riešeniam sú dostupné na stránke https://www.okm.sk/sutaz/