Krajské kolo Olympiády kritického myslenia

5 May 2023, 19:17    |    Viera Gilányová


Dňa 28.3. 2023 sa online uskutočnilo krajské kolo Olympiády kritického myslenia, do ktorého sa z našej školy kvalifikovalo 17 študentov.  Do krajského kola sa z nich zapojili štrnásti, pričom najväčší úspech v ňom zaznamenali Matúš Boleček (2.C) a Helena Slivenská (4.L), ktorým sa podarilo kvalifikovať do celoštátneho kola.

 

Úspech je o to cennejší, že z banskobystrického krajského kola, ktorého sa v každej kategórii zúčastnilo vyše 100 študentov, postupovali do celoštátneho kola z kategórie 1.-2 ročník iba prví traja  a z kategórie 3.-4 ročník iba prví dvaja súťažiaci. Do celoštátneho kola sa podarilo postúpiť Matúšovi Bolečekovi, ktorý získal vo svojej kategórii 1.miesto a Helene Slivenskej, ktorá vo svojej kategórii získala 2.miesto. Úspešnými riešiteľmi boli

na krajskom kole tiež súťažiaci, ktorí získali aspoň 60 bodov. Podarilo sa to ešte Miriam Molnárovej z 2.A, Magdeléne Štefkovej z 1.D (11.-13.miesto) a Igorovi Drábikovi z 2.A (21.miesto). Ostatným nechýbalo veľa k potrebným 60 bodom.

Podrobnosti k výsledkom, k úlohám a správnym riešeniam sú

na stránke: https://www.okm.sk/sutaz/
Celoštátne kolo sa uskutoční 8.6.-9.6.2023 prezenčne v Bratislave.

 

Našim úspešným riešiteľom blahoželáme, Helene a Matúšovi želáme veľa zdaru na celoštátnom kole !