Klub poézie a Škridly v Bare u Gregora

3 October 2023, 08:40    |    Viera Gilányová


 Bar u Gregora je podujatie, ktorým sa 28.apríla 2023 v rámci projektu Literárna Bystrica 2023 predstavili  študenti GJGT a  členovia Klubu poézie pri  školskom časopise G-life.

Účinkujúci v poeticko-hudobnom pásme predstavili svoju vlastnú básnickú tvorbu. Atmosféru dotvárali výtvarné práce ilustrátorov časopisu G-life i  piesne kapely Škridly.

Tvorte, tvorte, kým vám sily stačia a najlepšie aj potom. Robíte  veľkú vec pre spoločnosť aj seba... Práve takéto stretnutia sú dôkazom, že si povzbudivé slová divákov mnohí naši študenti zobrali k srdcu.