ISIC - Dôležitý oznam pre budúcich prvákov!

9 July 2021, 09:20    |    Viera Gilányová


Prosíme tých žiakov, ktorí ešte nezrealizovali platbu za nový preukaz ISIC, aby tak neodkladne urobili. Oneskorenou úhradou nevieme zabezpečiť dodanie preukazov včas, aby ich žiaci mohli využívať od prvého dňa v škole.
Informácie k úhrade:
Preukaz v hodnote 20 € je potrebné uhradiť jednoducho podľa inštrukcie tu:

Preukaz si následne budete môcť prevziať v kancelárii č. 140 od 23.8.- 27.8.2021 (8:00–12:30), prineste si so sebou fotku s rozmerom 25x25mm.