International Mathematical Modeling Challenge

19 July 2020, 16:39    |    Viera Gilányová


V máji 2020 sa dva tímy našej školy zapojili do celosvetovej matematickej súťaže International Mathematical Modeling Challenge, pozri  https://www.immchallenge.org.au/about-the-immc. Obrovský úspech - a síce medzinárodné čestné uznanie v tejto súťaži pre Slovensko vybojovalo družstvo v zložení:
Jakub Murin, Jozef Koleda, Adam Barla, Andrej Slovák - všetci 4.F trieda

Úspešným účastníkom súťaže sa tiež stalo družstvo v zložení: 
Juraj Jánošík (4.F trieda) a Tomáš Hulla (3.F trieda)

Všetkým menovaným srdečne gratulujeme nielen za svetovú reprezentáciu nášho gymnázia, ale aj za reprezentáciu Slovenskej republiky.