Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

30 August 2021, 12:27    |    Viera Gilányová


Milí žiaci,

vedenie školy a všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci sa na Vás už tešia.

V novom   školskom  roku 2021/22  začíname 2. septembra 2021.

 

Dôležité upozornenie pre žiakov:

 ·        Žiaci vstupujú do budovy školy v rúškach, dodržiavajú odstupy a používajú dezinfekciu rúk.

·        Každý žiak musí mať k dispozícii 2 rúška a hygienické vreckovky.

·        Ďalšie informácie získate od triednych profesorov na triednických hodinách 2. septembra.

 

Nástup do školy dňa 2.9. bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu.

1. ročník                  8,00        nástup pred hlavným vchodom pre žiakov z triedy s profiláciou na prírodné vedy  a bilingválnu triedu

    8,15        nástup pred hlavným vchodom pre žiakov z tried bez profilácie a s profiláciou na matematiku

                                9,00        triednické hodiny                     

                   slávnostné otvorenie školského roka  cez školský rozhlas


2.  ročník              8,30            nástup do tried 

                                                triedy II.A, II.C, II.L cez hlavný vchod

                                                triedy II.B, II.D, II.F cez žiacky vchod

9,00              triednické hodiny                      

                     slávnostné otvorenie školského roka cez školský rozhlas  

 

3. ročník              8,45             nástup do tried

 triedy III.A, III.C, III.L cez hlavný vchod

                                                triedy III.B, III.D, III.F cez žiacky vchod

9,00              triednické hodiny                     

                    slávnostné otvorenie školského roka  cez školský rozhlas 

 

4. ročník a V.L        9,00            nástup do tried

   triedy IV.A, IV.C, IV.L, V.L cez hlavný vchod

                      triedy IV.B, IV.D, IV.F cez žiacky vchod

  9,00             triednické hodiny