Informácie pre štvrtákov - veľtrh pomaturitného vzdelávania

25 September 2023, 20:19    |    Viera Gilányová


21.5.2024 Pozvanka pre studentov na DOD / PIKNIK na TUKE

Vážené študenti,

dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou stráviť deň na našej univerzite, počas tradičného jarného podujatia, ktoré organizujeme na Technickej univerzite v Košiciach – Deň otvorených dverí / PIKNIK na TUKE.  

Atmosféru tohto podujatia si môžete vychutnať v areáli Technickej univerzite v Košiciach v utorok 21. mája 2024 od 9:00 do 13:00 (park za hlavnou budovou TUKE, blízko Univerzitnej knižnice TUKE).  

Bližšie informácie k podujatiu nájdete na: https://dod.tuke.sk/, prosím Vás o nahlásenie počtu účastníkov do 19. mája 2024 na uvedenej stránke v časti https://dod.tuke.sk/prihlasenie/

Na účastníkov čaká odborný program – informácie o  štúdiu na TUKE v stánkoch jednotlivých fakúlt TUKE, prezentácie fakúlt, odborné prednášky, prehliadky učební a laboratórií, ako aj bohatý sprievodný program - hudobné vystúpenia, atrakcie, športové aktivity, herné centrum, skvelé jedlo a pitie, súťaže o zaujímavé ceny a veľa iného.


V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať na dod@tuke.sk.


_______________________________________________________________________
Program - BISLA DOD 26.3.2024

Vážení študenti

BISLA si Vás dovoľuje pozvať na Deň Otvorených Dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 26. Marca.

 Pripravili sme si  viacero zaujímavých aktivít.


______________________________________________________________
Watt's Next - DOD elektroenergetiky

Končíš strednú školu a rozhoduješ sa, čo ďalej? Máme pre teba perfektnú príležitosť zistiť to! Prinášame ti Deň otvorených dverí elektroenergetiky (18 - 19.04.2024), vďaka ktorému navštíviš Fakultu elektrotechniky a informatiky na STU v Bratislave, unikátne Laboratórium vysokých napätí, a Rozvodňu 400 kV v Podunajských Biskupiciach. Zúčastníš sa tiež spoločného networkingu s VŠ študentmi a profesionálmi z firiem. Očakávaj ale oveľa viac! Pozri si náš letáčik, zisti viac info, zober svojich kamošov a kamošky a prihlás sa na projekt, ktorý ešte dlho po skončení zostane v tvojich spomienkach.

Prihlásiš sa na: https://forms.gle/pRTYLJMwmjjiF98s6 

Prečítaj si viac o projekte na: https://futuregenerationeurope.eu/energetika/


Pre viac informácií a spoluprácu nás neváhajte kontaktovať - energo@futuregenerationeurope.eu

______________________________________________________________
Ponuka kurzu z FYZIKY pre záujemcov o štúdium medicíny

Vážená pani riaditeľka/Vážený pán riaditeľ,

 

dovoľujem si Vás osloviť s ponukou Intenzívneho online kurzu z fyziky, ktorý je navrhnutý hlavne pre žiakov, ktorí sa pripravujú na prijímačky na medicínu, zubné lekárstvo alebo iné odbory v Českej republike kde potrebujú aj znalosti z fyziky.

 

Kurz ponúka 13-týždňovú intenzívnu prípravu (4 x 60 minút týždenne), počas ktorej prejdeme všetky dôležité témy zo stredoškolskej fyziky. Kurz zahŕňa aj minuloročné prijímačkové testy z českých lekárskych fakúlt. Tieto testy umožnia žiakom získať reálnu predstavu o tom, čo môžu očakávať na prijímacích skúškach. Verím, že tento kurz prinesie Vašim žiakom aj potrebnú sebadôveru.

 

Ďalšie informácie o kurze môžete nájsť aj na webovej stránke www.onlinekurzymm.sk, na QR kóde na plagáte alebo ma neváhajte kontaktovať na tejto e-mailovej adrese.

 info@onlinekurzymm.sk

____________________________________________________________
Študuj biotechnológie v anglickom jazyku

Dobrý deň,

 

s radosťou Vám oznamujeme, že Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave otvára nový študijný program Biotechnology, ktorý sa bude plne vyučovať v anglickom jazyku.

Štúdium začne v septembri 2024. Prihlášky je možné podať do 30. apríla.

 

V rámci študijného programu Biotechnology ponúkame vynikajúci vzdelávací systém a vysokú kvalitu vzdelávania pre našich študentov. Náš vzdelávací systém je charakterizovaný individuálnym prístupom k potrebám každého študenta. Od prvého semestra sa naši študenti zapájajú do praxe v laboratóriách, čo im poskytuje nepostrádateľné praktické zručnosti.

 

V prípade záujmu sú naši prednášajúci a výskumní pracovníci  ochotní navštíviť stredné školy a predstaviť študentom nielen študijný program Biotechnology, ale aj svoj vlastný výskum a aktuálne trendy v oblasti prírodných vied.

 

Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať. Ďalšie informácie o prijímacom konaní a podmienkach prijatia nájdete na našej webovej stránke: http://fpv.ucm.sk/sk/studium/prijimacie-konanie.html .

 

Záujemcovia sa môžu obrátiť na prodekanku pre vedu a medzinárodné vzťahy, Mgr. Dominiku Vešelényiovú, PhD., na e-mailovej adrese dominika.veselenyiova@ucm.sk , alebo na prodekanku pre vzdelávanie RNDr. Vandu Adamcovú, PhD., na e-mailovej adrese vanda.adamcova@ucm.sk.

______________________________________________________________
Pozvánka na Deň otvorených dverí Akadémie ozbrojených síl

Dobrý deň,

 radi by sme touto cestou pozvali Vašich študentov na Deň otvorených dverí na Akadémiu ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ktorý sa bude konať v piatok 23.februára 2024.

Okrem prezentácie školy a jednotlivých študijných programoch, či informáciách o prijímacom konaní sa budú mať záujemci o štúdium možnosť individuálne  porozprávať s vyučujúcimi a samotnými študentmi.

Pripravené budú aj rôzne ukážky prác jednotlivých katedier a samozrejme aj praktické ukážky z vojenského výcviku, ukážky boja zblízka a mnoho iných zaujímavých vecí z bežného dňa našich kadetov.

Novinkou bude možnosť vyskúšať si napísať cvičný test z matematiky a anglického jazyka.

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Liptovský Mikuláš

__________________________________________________

Informácia o konaní DOD na UPJŠ v Košiciach

Dovoľujem si Vás informovať o konaní podujatia  Deň otvorených dverí na Lekárskej fakulte, Prírodovedeckej fakulte, Právnickej fakulte, Fakulte verejnej správy, Filozofickej fakulte a Ústave telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na ktoré srdečne pozývame študentov, ale aj ich učiteľov, prípadne rodičov.

Veríme, že program na jednotlivých fakultách a ÚTVŠ študentov osloví zaujímavý program a na DOD získajú, samozrejme, aj dôležité informácie k prijímacím skúškam.

Tešíme sa na stretnutie so všetkým záujemcami o štúdium na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach!

 Termíny podujatí:

streda 14.2.2024        Fakulta verejnej správy

utorok 20.2.2024       Právnická fakulta

 

Bližšie informácie o programe nájdete zverejnené už teraz, alebo v najbližších dňoch, na webových stránkach:

● web:   https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/

● web:   https://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/

a sociálnych sieťach týchto fakúlt UPJŠ a ÚTVŠ.

V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa DOD-čiek kontaktujte, prosím, konkrétnu fakultu, alebo ÚTVŠ.

________________________________________________________________________

Pozývame všetkých študentov stredných škôl, rodičov, stredoškolských učiteľov a všetkých, ktorí majú záujem získať informácie o štúdiu na MTF STU so sídlom v Trnave na Deň otvorených dverí 16.februára 2024, o 9:00, ktorý bude prebiehať prezenčne v priestoroch fakulty (adresa: J. Bottu 25, 917 08 Trnava). Účastníci dostanú potvrdenie o návšteve. Ak potrebujete viac informácií alebo máte nejaké otázky, môžete nám  napísať na:

kristina.gerulova@stuba.sk
__________________________________________________
Pozvánka - FEIT UNIZA
Deň otvorených dverí FEIT 2024: dovoľujeme si Vás pozvať, na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 14.02.2024
Budete mať možnosť nahliadnuť do našich laboratórií, dozvedieť sa viac o štúdiu na našej fakulte a v neposlednom rade uvidia praktické ukážky uplatnenia našich absolventov v priemyselnej praxi. 
Viac informácií nájdete stránke https://www.feitcity.sk/events/den-otvorenych-dveri-2024/.  Program je nasledovný:
  • 8:30 – Otvorenie Dňa otvorených dverí 
  • 8:40 – Tour de FEITcity – návšteva laboratórií (začíname v hlavnej budove rektorátu UNIZA) 
  • 10:30 – Štúdium na FEIT UNIZA, ako na to? – Aula 1 (hlavná budova rektorátu) 
  • 11:30 – Súťaž o atraktívne ceny
  • 12:00 – Tour de FEITcity – návšteva laboratórií (začíname v hlavnej budove rektorátu UNIZA) 
  • 13:15 – Ukončenie Dňa otvorených dverí 
 • Informáciu o prijatí pozvania a predbežné počty záujemcov - študentov nám, prosím, oznámte zaslaním emailu na adresu studref@feit.uniza.sk.  do 12.2.2024.

 • Technická myšlienka roka: srdečne pozývame šikovných študentov Vašich škôl, aby sa zapojili so svojimi projektami do súťaže Technická myšlienka roka 2024. Termín na prihlásenie sa do súťaže je 16.02.2024. Študenti súťažia o uznanie a hodnotné ceny. Viac informácií nájdete stránke https://feit.uniza.sk/tmr/.  

V prípade záujmu prosím kontaktujte prof. Ing. Petra Brídu, PhD. (prodekan FEIT pre rozvoj a zahraničné vzťahy), e-mail: peter.brida@uniza.sk, tel. +421905532042 alebo Ing. Marianu Kazimírovú, e-mail: mariana.kazimirova@uniza.sk, tel. +421 41 513 2056.    

___________________________________
„Deň otvorených dverí AOS"

 konanej dňa 23.02.2024 na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

 

Okrem prezentácie školy a jednotlivých študijných programoch, či informáciách o prijímacom konaní

sa budú mať záujemci o štúdium možnosť individuálne porozprávať s vyučujúcimi a samotnými študentmi.

            Pripravených je veľa zaujímavých vecí..., na aktivite nebudú chýbať ani regrutátori.

 

Podrobnejšie informácie záujemcom o štúdium a pomoc pri výbere poskytneme:

0960 412 777, 0960 412 779, 0960 412 147, 0960 412 138, rsk.bb@mil.sk

______________________________________________
Deň otvorených dverí_Katedra žurnalistiky_Univerzita Komenského

Milé študentky, milí študenti,
srdečne Vás všetkých pozývame na Katedru žurnalistiky FIF UK v Bratislave na  Deň otvorených dverí.  
Program začína na filozofickej fakulte v budove na Gondovej ulici 2 v Bratislave v sobotu 27. 1. o 9.30.
 
Na katedre žurnalistiky (ul. Štúrova 9) sa na Vás všetkých tešíme po spoločnom celofakultnom programe od 11.30 do 14.00.
 • Stretnete sa s kolegami z médií, ktorí u nás vyučujú praktické predmety.
 • Dozviete sa viac o štúdiu, našich aktivitách a zahraničnej spolupráci.
 • Uvidíte naše nové rozhlasové štúdio a časopis Pod čiarou.
 • Dozviete sa, že naša katedra má už niekoľko rokov 100% zamestnanosť absolventov.
 • Zistíte, že naše predmety sa vyučujú aj priamo v RTVS.
 • Povedia študenti: Prečo sme organizovali študentský protest proti vyjadreniam politikov voči médiám pred Úradom vlády.
 • A bude kvíz a diskusia.
Sledujte nás na Instagrame.
 

PRIJÍMACIE POHOVORY NA KATEDRU ŽURNALISTIKY FiF UK V BRATISLAV
________________________________________________________________
Filozofická fakulta UK – Deň otvorených dverí

Vážené kolegyne a kolegovia,
dovoľujem si informovať Vás, že Filozofická fakulta Univerzity Komenského organizuje Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 27. januára 2024 v čase od 9.30 do 14.00 h.
Podujatie je zamerané na predstavenie fakulty, otváraných študijných programov a ďalších aktivít, ktoré určite môžu zaujímať Vašich študentov a študentky.
Podrobné informácie o podujatí možno nájsť v priloženej pozvánke, ako aj na našej webovej stránke:
_____________________________________________________________________
Pozvánka VŠM/CityU na DOD

Vysoká škola manažmentu so sídlom v Bratislave v spolupráci s americkou City University of Seattle ponúka študijné programy bakalárskeho, magisterského a MBA štúdia. Okrem programov v slovenčine alebo angličtine škola ponúka tiež možnosť študovať v kombinácii programov (Bc./BSBA), a (Mgr./MBA)  kedy má študent jedinečnú možnosť získať súčasne slovenský diplom VŠM a americký diplom City University of Seattle. 

Možnosť štúdia v dennej, externej a online forme: 

Online štúdium je určené najmä tým študentom, ktorým denné dochádzanie do školy z dôvodu časovej náročnosti nevyhovuje a uprednostňujú štúdium cez internet z pohodlia svojej kancelárie alebo domova. Online štúdium je obzvlášť vhodné pre študentov, ktorí to majú ďaleko do školy, ktorí sú pracovne vyťažení, ženám na materskej dovolenke alebo tiež študentom, ktorí študujú zo zahraničia.


8 dôvodov prečo študovať na VŠM / City University of Seattle Programs 

 

 1. vysoké finančné ohodnotenie absolventov v praxi 
 2. možnosť získať slovenský alebo americký akreditovaný diplom alebo "double-degree" 
 3. možnosť štúdia v slovenčine alebo angličtine 
 4. možnosť štúdia v dennej, externej a online forme 
 5. možnosti športových, sociálnych a motivačných štipendií 
 6. možnosť využitia študentského mobilitného programu Erasmus 
 7. možnosť študijného pobytu v Seattle, USA (1 trimester) 
 8. možnosť nástupu na štúdium v októbri, januári a apríli 

 

Ak sa chcete o štúdiu na Vysokej škole manažmentu / City University of Seattle programs dozvedieť viac, navštívte ju v Deň otvorených dverí v jej budove na Panónskej ceste 17 v Petržalke 14. februára od 10.00 hodiny.  

Pozvaní sú študijní poradcovia, rodičia a študenti končiacich ročníkov stredných škôl, ktorí majú záujem študovať na Vysokej škole manažmentu alebo v programoch americkej City University of Seattle.  

V tento deň sa budú konať prezentácie študijných programov denného, externého a inovatívneho online štúdia, podmienok prijatia, toho čo sa dá na škole študovať a v akých jazykoch, kto sú vyučujúci na škole a čo všetko môže škola ponúknuť budúcim vysokoškolákom od materiálno-technického zabezpečenia, počítačových laboratórií, knižnice, možností medzinárodnej spolupráce, spoločenských a športových akcií až po štipendiá a možnosti financovania štúdia. 

Návštevníci budú môcť počas Dňa otvorených dverí navštíviť aj prednášky, ktoré budú v tento deň na škole prebiehať, čím získajú predstavu o tom, ako vyzerá vyučovanie v slovenských a amerických programoch podnikového manažmentu a “business administration”.

_______________________________________________________________
Deň otvorených dverí FBP

dňa 26.01.2024 sa na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre uskutoční „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“, na ktorý by sme radi pozvali študentov a pedagógov stredných škôl.  Deň otvorených dverí na FBP SPU v Nitre sa bude konať v posluchárni T (hlavná budova SPU) od 10.00 hod. 

DOD bude prebiehať za prítomnosti zástupcov Vedenia Fakulty biotechnológie a potravinárstva, našich pedagógov a koordinátorov pre prax a propagáciu.

Cieľom podujatia je podrobné predstavenie jednotlivých študijných programov na FBP SPU v Nitre a možnosti štúdia v najbližšom akademickom roku 2024/25. 

Študenti budú mať možnosť navštíviť jednotlivé pracoviská, cvičebne a laboratórne priestory fakulty a výskumného centra SPU, budú sa môcť porozprávať s pedagógmi a doktorandmi fakulty.


Z dôvodu lepšej organizácie podujatia Vás poprosíme o potvrdenie vašej účasti, či už celej triedy resp. individuálnych študentov prostredníctvom nášho online formuláru, 


https://forms.office.com/r/jrwErfHZCv

__________________________________________________________
SOCIOLÓGIA & SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA

Katedra sociológie a sociálnej antropológie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici ponúka študentom a študentkám stredných škôl 

nový študijný odbor - Sociológia a sociálna antropológia, na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý by sme chceli touto cestou ponúknuť v nadchádzajúcom akademickom roku 2024/25 aj Vašim končiacim študentom a študentkám.

Tento odbor je aktuálne jediný v rámci Slovenska, kde sa dá získať sociologické a antropologické vzdelanie súčasne, pričom realizujeme bakalárske aj magisterské štúdium v dennej forme. Študentstvu ponúkame využiť ich efektívnu kombináciu, najmä vzhľadom na kvantitatívnu a kvalitatívnu výskumnú metodológiu, ktorá je na súčasnom trhu práce pomerne atraktívnou a hľadanou zručnosťou. V rámci vzdelávacieho procesu tiež aktívne spolupracujeme s odborníkmi, inštitúciami a organizáciami z praxe.


S pozdravom a prianím úspešného nového roka

tím Katedry sociológie a sociálnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

________________________________________________________________
DOD na Strojníckej fakulte STU v Bratislave - 8.2.


 Deň otvorených dverí sa uskutoční 8.2. 2024 v priestoroch fakulty.

Všetky potrebné informácie nájdete na uvedenej webovej stránke:

https://www.studujstrojarinu.sk/den-otvorenych-dveri-strojnickej-fakulty-stu-v-bratislave-2024/
______________________________________________________________________________________________________________
Stavebná fakulta STU v Bratislave
srdečne pozýva
učiteľov, výchovných a kariérnych poradcov spolu so študentami 2. až 4. ročníkov
na
Deň otvorených dverí.
Vo štvrtok 8. februára 2024 o 08.00 h.
Predpokladaný koniec je okolo 13.00 h.