Informácie pre štvrtákov - veľtrh pomaturitného vzdelávania

25 September 2023, 20:19    |    Viera Gilányová


Deň otvorených dverí na Akadémii ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika

Pozývame všetkých záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí dňa

10. novembra 2023

so začiatkom o 09:00 hod.

Okrem prezentácie školy a jednotlivých študijných programoch, či informáciách o prijímacom konaní sa budú mať záujemci o štúdium možnosť individuálne  porozprávať s vyučujúcimi a samotnými študentmi.

Pripravené budú aj rôzne ukážky prác jednotlivých katedier a samozrejme aj praktické ukážky z vojenského výcviku, ukážky boja zblízka a mnoho iných zaujímavých vecí z bežného dňa našich kadetov.
  V prípade záujmu, nahláste svoju účasť na vzdelavanie.aos@gmail.com s informáciou o počte plánovaných zúčastnených najneskôr 2 dni pred konaním akcie.

Tešíme sa na Vás.

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Liptovský Mikuláš

Nasledujúci deň otvorených dverí bude 23. februára 2024.

_________________________________________________________________
Dny otevřených dveří FEKT VUT v Brně - pozvánka na 19.1. a 16.2.

Dovolujeme si Vás pozvat na Dny otevřených dveří, které naše fakulta tradičně pořádá pro studenty, zejména maturitních ročníků gymnázií a středních škol. 

Informace o termínech jejich konání:

19. 1. 2024, 9:00 hodin, Technická 12, Brno

16. 2. 2024, 9:00 hodin, Technická 12, Brno

 

Na fakultě pořádáme celou řadu dalších aktivit a soutěží určených pro studenty středních škol. Jsme pro Vás schopni připravit i dny otevřených dveří na míru, dle konkrétního zájmu studentů. Rádi Vás provedeme například laboratoří sítí 5G+, laboratoří směrových a družicových spojů, laboratoří obnovitelných zdrojů energie nebo laboratoří velmi vysokých napětí. V souvislosti s touto laboratoří bychom chtěli upozornit na edukační video na téma nebezpečí elektrického oblouku, které vzniklo ve spolupráci se společností E.ON: https://www.youtube.com/watch?v=pEkFyQMUZjc. Můžeme pro Vaše studenty připravit i celou řadu populárně naučných přednášek. 

Více o službách pro střední školy naleznete zde: https://www.fekt.vut.cz/spoluprace_s_fekt/skoly.

 Jsme největší elektro fakulta v ČR a poskytujeme kvalitní vzdělání ve špičkově vybaveném moderním areálu. Naši absolventi jsou dlouhodobě žádáni u celé řady elektrotechnických společností z průmyslu a mají stoprocentní jistotu uplatnění na trhu práce.

 

Na viděnou u nás na fakultě.

 www.fekt.vut.cz

_________________________________________________________________
Pozvánka na Deň otvorených dverí Právnickej fakulty UK v Bratislave

Deň otvorených dverí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa uskutoční v piatok 24. novembra 2023 v priestoroch Právnickej fakulty na Šafárikovom nám. č. 6 v Bratislave, v čase od 9.00 do 13.00. 

Týmto pozývame Vaše žiačky a žiakov, aby si prišli pozrieť naše priestory, porozprávať sa so študentmi aj pedagógmi, zúčastniť sa simulovaného súdneho sporu, prednášok a zapojiť sa do súťaže o merch. 

 Tu je link na web stránku podujatia: https://dod.flaw.uniba.sk/  

____________________________________________________________________________
Deň otvorených dverí FTF VŠMU,  sa uskutoční dňa 10. 11. 2023 od 9:00 do 17:00
v Bratislave, Svoradova2/A.

Štúdium na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave je ideálne pre všetkých*y, ktorých*é zaujíma film a multimédiá a premýšľajú o štúdiu hranej a dokumetárnej réžie, scenáristiky, kamery, strihu, zvuku, filmovej vedy, produkcie audiovizuálnych diel, animácie či vizuálnych efektoch alebo herného dizajnu. 

Návštevníci*čky budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov jednotlivých ateliérov. Budú mať tiež príležitosť dozvedieť sa viac o talentových prijímacích pohovoroch v rámci bezplatných konzultácií s pedagógmi*čkami či študentami*kami fakulty. 

V prípade, že Vaši*e študenti*ky nebudú mať možnosť fyzicky sa Dňa otvorených dverí zúčastniť, pripravila si pre nich*e Filmová a televízna fakulta online podobu Dňa otvorených dverí na webe a FB:

__________________________________________________________________________________________________________
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ: FAD OPEN 2022
Pozývame všetkých stredoškolákov a záujemcov o štúdium architektúry, urbanizmu a dizajnu na FAD OPEN, ktoré sa uskutoční  dňa 14. novembra 2023 od 08:30 - 17:00 hod. v priestoroch Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave na Nám. slobody 19 v Bratislave. Predstavíme študijné programy, zaujímavé projekty, ktorým sa venujeme a všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu. Naši študenti a pedagógovia predstavia život na fakulte, aby ste mali jasný prehľad o tom, akým spôsobom sa u nás študuje a kým môžete po absolvovaní Fakulty architektúry a dizajnu STU byť. V tom čase budete mať možnosť konzultovať svoje domáce práce a porozprávať sa o priebehu štúdia na našej fakulte, zahraničných pobytoch, možnostiach prípravy na prijímacie konanie a pod. Využite stretnutie so študentmi a pedagógmi, ktorí vám porozprávajú viac o štúdiu architektúry a predstavia ateliérové  zadania. PROGRAM nájdete TU.
ŠTUDUJ ARCHITEKTÚRU, URBANIZMUS ALEBO DIZAJN!
Vytvorili sme pre všetkých stredoškolákov podstránku, kde nájdete kompletné informácie o štúdiu a živote na FAD STU. Na našej fakulte si môžete vybrať bakalárske štúdium v dvoch študijných programoch: Architektúra a urbanizmus alebo Dizajn.
KURZY PRE ZÁUJEMCOV
Pripravili sme si pre všetkých záujemcov intenzívne kurzy, ktoré budú zamerané na precvičenie si kreatívnych zručností v jednotlivých oblastiach, ktoré budú súčasťou prijímacieho konania na FAD STU. Veríme, že takto Vám pomôžeme ľahšie zvládnuť prípravu na prijímacie talentové konanie.  Všetky kurzy nájdete TU.


_____________________________________________________________________________________________________
Deň otvorených dverí na UPJŠ - 20.10.

srdečne vás a vašich študentov pozývame na Deň otvorených dverí na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý sa uskutoční dňa 20.10.2023 (piatok) v čase od 9,00 - 13,00 hod. v areáli Filozofickej fakulty (Moyzesova 9, Košice).

Pre študentov je pripravená prezentácia štúdia na všetkých našich fakultách, prednášky na zaujímavé témy, prezentácie univerzitných pracovísk, študentských spolkov a študentského života, a mnohé ďalšie aktivity.

Všetky informácie ohľadne DOD, ale aj štúdia na našej univerzite nájdete na webovej stránke: https://www.upjs.sk/informacie/zaujemcovia-o-studium/ a sociálnych sieťach Facebook: UniverzitaPavlaJozefaSafarikaVkosiciach a Instagram: @upjs_kosice.

_______________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________
Akadémia PZ v Bratislave_POZVÁNKA NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2023

rektor Akadémie PZ v Bratislave pozýva  predovšetkým študentov maturitných ročníkov na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2023 dňa 9. novembra 2023. Hlavný program bude prebiehať od 9.00 hod. v aule Akadémie PZ v Bratislave.


Podrobnejšie informácie o DOD 2023 na Akadémii PZ v Bratislave sú zverejnené na  webovom sídle https://www.akademiapz.sk/node/2480 a facebookovej stránke https://www.facebook.com/apzba/ .


Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Academy of the Police Force in Bratislava

Sklabinská 1

835 17 Bratislava

Slovakia

___________________________________________________________________________________________
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové 

Radi by sme Vám predstavili dve zaujímavé podujatia, ktoré by mohli byť veľmi inšpiratívne pre študentov s biologicko-medicínsko-chemickým zameraním. Oba tieto programy sa konajú na našej Farmaceutickej fakulte Univerzity Karlovej v Hradci Králové:

 1. Den otevřených dveří > Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové (cuni.cz)

 2. Jednodenní juniorská Univerzita Karlova | Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz)

 www.faf.cuni.cz

https://www.facebook.com/UKFaF/ 

https://www.instagram.com/farmacie_uk_hk/

___________________________________________________________________________________________________

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus - Akadémia Bratislava 2023

10. – 12. októbra 2023

Incheba Expo Bratislava, hala B2

Veľtrh Gaudeamus je určený predovšetkým všetkým študentom maturitných a predmaturitných ročníkov stredných škôl všetkých zameraní. Na veľtrhu Gaudeamus študenti nájdu širokú ponuku štúdia na univerzitách, vysokých školách a ďalších vzdelávacích inštitúciách zo Slovenska, Česka aj ďalších krajín EU.

Medzi ďalšie sprievodné programy veľtrhu patria Prednášky o ponuke štúdia, Veda pre život, Poradenský servis s Testovacím centrom a Poradenstvo o štúdiu v zahraničí.

Pre pedagógov aj študentov je na www.gaudeamus-sk.sk otvorená registrácia k návšteve veľtrhu.  Pre registrovaných študentov je pripravený Test študijných typov, sprievodca budúceho vysokoškoláka a zľava na vstupné na veľtrh. Študenti majú novo možnosť si v predpredaji zakúpiť elektronické vstupenky a ušetriť tak čas pri vstupe na veľtrh.

 www.gaudeamus-sk.sk

A tiež:

výstava Kam na vysokú začína už budúci týždeň v mestách západného Slovenska. Teší nás, že tento rok do regiónov zavíta rekordný počet vysokých škôl v našej doterajšej histórii

Študenti sa budú môcť dozvedieť informácie nielen o slovenských a českých vysokých školách, ale aj o štúdiu vo Veľkej Británií, v Dánsku, Holandsku, Španielsku, Belgicku, Taliansku, Švajčiarsku a Fínsku. 

V prílohe Vám posielame zoznam zúčastnených škôl, termíny ich prezentácií a aktivity, ktoré sa budú odohrávať v stánkoch.

Program nájdete aj na webstránkach: https://nakac.sk/vystavy/kam-na-vysoku-roadshow/