Informácia pre prijatých uchádzačov na všeobecné štúdium (POTVRDENIE O NASTÚPENÍ/NENASTÚPENÍ)

20 May 2021, 08:58    |    Viera Gilányová


Všetkým uchádzačom blahoželáme!
Zároveň prosíme o čo najrýchlejšie vyplnenie a zaslanie (mailom, poštou, osobne) potvrdenia o nastúpení/nenastúpení na našu školu.
Tlačivo dostanete spolu s rozhodnutím alebo si ho môžete stiahnuť aj TU.