Informácia pre prijatých uchádzačov na bilingválne štúdium (POTVRDENIE O NASTÚPENÍ/NENASTÚPENÍ)

13 May 2021, 14:44    |    Viera Gilányová


Všetkým prijatým uchádzačom blahoželáme!

Zároveň prosíme o čo najrýchlejšie vyplnenie a zaslanie (mailom, poštou, osobne) potvrdenia o nastúpení/nenastúpení na našu školu.

Tlačivo dostanete spolu s rozhodnutím alebo si ho môžete stiahnuť aj TU