Gogoľov REVÍZOR aktuálny aj dnes

10 October 2021, 17:08    |    Viera Gilányová


Študenti našej školy mali možnosť navštíviť  7.10. 2021 v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene úžasné spracovanie ruskej klasiky – Gogoľovho Revízora v rámci projektu  Literatúra inak. Že je ruská klasika stále aktuálna  a právom zaujíma miesto v učebných osnovách sa nám opäť potvrdilo. Silný umelecký zážitok podporili skvelé herecké výkony i nadčasové režisérske poňatie.

„Galéria nadčasových postáv a stále platných situácií ako i neuveriteľne živé posolstvo tejto hry nastavujú smiešno-smutné zrkadlo dnešnej spoločnosti“.  

https://djgt.sk/predstavenia/revizor/