Geografická olympiáda 2020/2021

3 June 2021, 07:39    |    Viera Gilányová


Aj napriek nesmiernemu počtu účastníkov a znalcov rôznych tém sa nášmu študentovi Brunovi Mitterovi z 2.C podarilo získať neuveriteľné druhé miesto v rámci celého Slovenska.

Dňa 23.4. sa Bruno zúčastnil celoslovenského kola geografickej olympiády, kde preukázal svoje vedomosti z rôznych geografických oblastí či už svetových, národných, no i sociálnych. V dôsledku momentálnej epidemickej situácie sa, žiaľ, olympiáda konala len prostredníctvom online platformy.   Súťaž pozostávala z dvoch častí zameraných nielen na vedomosti, ale aj na tvorivosť a kreativitu. V prvej časti kategórie B  súťažiaci zhotovili prácu z vybraných tém týkajúcich sa najmä Slovenska, ale mali aj možnosť výberu vlastnej témy. Bruno spracovával tému podľa vlastného výberu a to „Supervulkanizmus v Cerovej vrchovine“. V druhej časti súťaže sa písal vedomostný test, ktorý otestoval všeobecné poznatky súťažiacich. Dlhé hodiny snahy a úsilia sa odzrkadlili aj na Brunových výsledkoch a výkonoch. Rovnako nás svojím úspechom presvedčil o svojej cieľavedomosti a vytrvalosti. Brunovi srdečne gratulujeme, veríme, že bude aj naďalej úspešne reprezentovať dobré meno našej školy a želáme mu veľa ďalších študijných úspechov.