EXPERT geniality show

21 February 2020, 11:13    |    Viera Gilányová


je medzipredmetová celoslovenská vedomostná súťaž v riešení testových úloh s výberom odpovede v ohraničenom čase. Tentoraz súťaž preverila vedomosti 13 828 žiakov zo 662 škôl z celého Slovenska. Dňa 28. novembra 2019 sa na našej škole do nej zapojilo 27 žiakov z rôznych tried všetkých ročníkov. V kategórii G12 25 žiakov, v G34 2 žiaci.

Každý si volil dve zo šiestich ponúkaných oblastí: Mozgolamy (14 žiakov), Svetobežník (10), Do you Speak English? (10), Tajomstvá prírody (9), Góly, body, sekundy (7), Od Dunaja k Tatrám (4). Na výsledky sme si trochu počkali a oplatilo sa. Všetci súťažiaci boli ocenení diplomom a pekným perom, najúspešnejší aj inými vecnými cenami (Power banka, tričko).

Naši TOP EXPERTI

v dvoch témach: umiestnili sa na 1. – 100. mieste v zvolenej kategórii

26. miesto v SR – Matej Kmeť, I.F – 19. miesto Tajomstvá prírody, 38. miesto Mozgolamy

30. miesto v SR – Filip Frgelec, I.F – 12. miesto Tajomstvá prírody, 55. miesto Mozgolamy

30. miesto v SR – Jakub Kliment, III.F – 18. m. Mozgolamy, 24. miesto Tajomstvá prírody

60. miesto v SR – Ondrej Láska, I.A – 29. m. Do you Speak English?, 87. m. Mozgolamy

61. miesto v SR – Filip Nociar, III.L – 19. m. Od Dunaja k Tatrám, 38. miesto Svetobežník

64. miesto v SR – Andrej Špitalský, II.F – 29. m. Mozgolamy, 80. m Do you Speak English?

69. miesto v SR – Peter Kochelka, III.L – 32. m. Mozgolamy, 84. m. Do you Speak English?

94. miesto v SR – Tomáš Koreň, II.F – 15. m. Góly, body, sekundy, 66. miesto Svetobežník

Naši najúspešnejší v jednej z tém:

2. miesto v SR – Góly, body, sekundy – Branislav Malček, III.L

7. miesto v SR – Góly, body, sekundy – David Geist, I.A

21. miesto v SR – Mozgolamy – Barbora Longauerová, II.D

30. miesto v SR – Svetobežník – Bruno Mitter, I.C

Úspešným riešiteľom gratulujeme!


Súťaž koordinovala K. Magyarová.