Exkurzia v Ostrave

25 October 2022, 15:31    |    Viera Gilányová


V dňoch 12. a 13. októbra sme spolu so žiakmi druhého ročníka a vybranými žiakmi štvrtého ročníka
zavítali do Ostravy, kde sme sa zúčastnili exkurzie vo Veľkom svete techniky v Dolných Vítkoviciach.
Počas návštevy spomínaného vedecko-technického centra si mohli žiaci na vlastnej koži vyskúšať
veľké množstvo interaktívnych experimentov.
Samozrejme, Ostravu sme nemohli obísť bez návštevy tradičných miestnych baní. Preto sme sa
zastavili aj v miestnom Baníckom múzeu, kde sme okrem pútavej prezentácie činnosti banských
záchranárov mohli zažiť aj prechádzku banskou štôlňou za sprievodu miestnych baníkov. Uvedená
exkurzia zanechala v žiakoch množstvo zážitkov a príjemných spomienok, na ktoré budú ešte
v dobrom dlho spomínať.
Erik Bayerl, PK matematiky, fyziky a informatiky

fotogaléria