Exkurzia do Gabčíkova a Čunova

4 November 2019, 19:23    |    Viera Gilányová


V dňoch 23.10. a 24.10.2019 sa uskutočnila exkurzia do VD Gabčíkova a VE Čunova. Exkurzia bola organizovaná pre žiakov 2. ročníka našej školy. Dňa 23.10. sa jej zúčastnili triedy II.B, II.C, II.D a ďalší deň triedy II.A, II. F.

Žiaci mali možnosť navštíviť riadiace centrum a časti strojovne vodného diela Gabčíkovo, budovaného od konca 70. rokov na rieke Dunaj. V strojovni sme videli generátory, ktoré produkujú energiu s veľkosťou takmer 10% z celkovej elektrickej spotreby našej krajiny.

Vodné dielo umožňuje nielen výrobu elektrickej energie, ale tiež prepája dve úrovne hladín vody v rieke. Časť plavebných komôr sme mali možnosť uvidieť z vyhliadkovej veže.

Súčasťou diela je aj vodná elektráreň Čunovo. VE Čunovo bola vyprojektovaná ako súčasť náhradného riešenia uvedenia vodného diela Gabčíkovo do prevádzky. Stalo sa tak potom ako Maďarsko odstúpilo od výstavby celého vodného diela. Cez túto vodnú elektráreň sa realizuje napájanie koryta Dunaja. Inštalovaný výkon je približne 24 MW.

Po návšteve týchto objektov pokračovala naša cesta do Bratislavy, odkiaľ sme sa po krátkej prestávke vydali domov.

Akcie sa zúčastnilo 130 žiakov a 7 pedagógov.