Erazmus+

6 September 2023, 19:22    |    Viera Gilányová


S kolegyňami angličtinárkami sme sa rozhodli využiť letný čas na prehĺbenie našich pedagogických kompetencií cez program Erasmus+. Strávili sme dva týždne v Írsku – Ľubica Pavliaková a Vlasta Moncoľová v Corku, Marianna Anderlová a Romana Szentpéteriová v Dubline. Každý deň sme sadali do školských lavíc a pracovali na svojich jazykových zručnostiach, osvojovali si nové metódy a prístupy k výučbe jazykov. Voľný čas sme mali naplnený prechádzkami po Dubline a Corku, poznávaním bohatej írskej kultúry a výletmi na pobrežie. Naučili sme sa veľa nového a vrátili sme sa s množstvom nových materiálov, ktoré budeme môcť ďalej využívať na našich hodinách ANJ.