Erasmus +, prvé spoločné podujatia

12 March 2020, 07:17    |    Viera Gilányová


V dňoch od 5. do 14. februára 2020 sme v rámci projektu Erasmus + Divadelné aktivity vo vyučovaní cudzích jazykov prijali žiakov z partnerskej školy v Mauge sur Loire vo Francúzsku. Pre nich a pre našich účastníkov sme zorganizovali dva divadelné workshopy v škole, jeden pod vedením profesionálnej herečky a vyučujúcej konzervatória, druhý pod taktovkou našej francúzskej  lektorky Nathalie Guyon a francúzskej vyučujúcej Danielle Noilhetas. Okrem toho účastníci absolvovali komentovanú prehliadku Bábkového divadla na Rázcestí a večerné predstavenie v opere. Zistili, že ich baví komunikovať a pohybovať sa na javisku, že dokážu vystúpiť pred obecenstvom a hovoriť pritom cudzím jazykom, a čo je hlavné, že dokážu spolupracovať a pomáhať si.

Ešte v decembri 2019 sa traja naši vyučujúci stretli s francúzskymi partnermi v Strasburgu. Vymenili si skúsenosti v oblasti divadelných aktivít na vyučovaní a uvažovali spoločne, ktoré z nich by sa dali uplatniť v prebiehajúcom projekte.