Ekonomická olympiáda

16 September 2020, 16:39    |    Viera Gilányová


Naša bývalá maturantka  Charlotte Stejskalová, ktorá sa zúčastnila v rámci predmetu  Ekonomika v školskom roku  2019/20 Ekonomickej olympiády organizovanej Inštitútom ekonomických a spoločenských analýz INESS Bratislava, postúpila do Celoslovenského kola, kde sa umiestnila z celkovo zapojených 6 500 žiakov  na 24. mieste.
Charlotte sama napísala: Aj keď už nie som študentkou GJGT, som rada že som mohla ešte takto reprezentovať svoj obľúbený Taják.  
 

 K úžasnému úspechu jej gratulujeme a želáme veľa šťastia v ďalšom štúdiu ekonomiky na VŠ.