EKO deň

7 October 2019, 19:35    |    Viera Gilányová


Dňa 4.10.2019 sme sa so žiakmi tretieho ročníka zúčastnili podujatia s environmentálnou tematikou – EKO deň v nákupnom centre Europa v Banskej Bystrici.

Prednáškou obohatenou pútavými fotografiami a videami nás previedol pán Tomáš Šmátrala z Trenčína, ktorý sa už niekoľko rokov zúčastňuje dobrovoľného čistenia ostrovov v Indonézii. Celé podujatie malo za úlohu zvýšiť povedomie žiakov o témach ako sú plasty v oceánoch, recyklácia, zero-waste (život bez odpadov), triedenie odpadu a obmedzovanie jeho tvorby.

Uvedomili sme si, že separáciou odpadu jeho množstvo nemizne, len sa spomaľuje tempo jeho tvorby.

Najlepší plast je taký, ktorý sa nikdy nevyrobí!