Dni európskeho kultúrneho dedičstva

30 September 2019, 19:38    |    Viera Gilányová


Aj naši  študenti sa 25.septembra 2019 zapojili  do aktivít Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), ktoré sa konajú každoročne v mesiaci september.

Tento rok sa v 50-ich krajinách Európy niesli v téme Umenie a zážitok. Dotkli sa kultúrneho dedičstva – čara knižných ilustrácií. Študentom 1.D triedy ( v rámci predmetov UKL a SJL) bola prezentovaná krása knižnej ilustrácie viacerými aktivitami. Zážitok priniesli tvorivé dielne, venované kaligrafii – pisárskemu umeniu z čias stredoveku, drevorytu – grafickej technike výroby knižných ilustrácií v minulosti.