Deň otvorených dverí

27 September 2023, 16:02    |    Viera Gilányová


Pozývame Vás na deň otvorených dverí v bilingválnej slovensko-francúzskej triede a v triede s profiláciou na matematiku, ktorý sa bude konať
10. októbra 2023 od 9:30 do 12:30.


Radi medzi sebou privítame žiakov základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium  v uvedených odboroch, ako aj ich rodičov. Budú mať možnosť spoznať žiakov aj učiteľov, vidieť priestory školy a zoznámiť sa bližšie so životom na našej škole.

 

Stretnutie a registrácia zúčastnených bude vo vestibule školy od 9:00 do 9:30.


Svoj záujem môžete vyjadriť dvomi spôsobmi:

1.    vyplňte elektronický formulár

individuálne prihlasovanie (pre zákonných zástupcov záujemcov)

https://forms.gle/VQYgojikXbjzKExL9

hromadné prihlasovanie pre ZŠ (pre výchovných poradcov)

https://forms.gle/Eiiu5Cfxk2UHawfW9


alebo

2.    potvrďte telefonicky na tel. čísle 048/413 52 37.

 Tešíme sa na stretnutie.