Deň otvorených dverí 5.2.2019

11 January 2019, 12:10    |    Emanuel Kucbel


Riaditeľstvo Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici

si Vás dovoľuje pozvať

 

5. februára 2019 od 8.00 hod.

 

na deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníka

základných škôl,

ktorí majú záujem o

 

·       štúdium na našej škole v študijnom odbore 7902 J gymnázium

a štúdium v triede s profiláciou na prírodovedné predmety

 

        

Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy od 8,00 hod. do 8,30 hod.

 

V tento deň, ale aj v inom termíne, radi privítame  rodičov žiakov, ktorí majú záujem                informovať sa o štúdiu na našej škole.

 

 

Do 29. januára 2019 oznámte

svoj záujem na e-mailovú adresu:       mozolova.m@gmail.com

 

alebo telefonicky na tel. číslo            048/413 52 37

 

                                                                        PhDr. Mária Sochorová

                                                                               riaditeľka školy


Pozvánka vo word