Deň otvorených dverí

10 October 2018, 19:24    |    Viera Gilányová


Dňa 9.10. sa na našej škole konal deň otvorených dverí do bilingválnej sekcie a do triedy s profiláciou na matematiku.  Na DOD prišlo 120 žiakov a 30 rodičov. Deň sa niesol v príjemnej atmosfére. Tešíme sa na stretnutie na prijímacích skúškach.