Dejepisnej súťaž študentov gymnázií ČR a SR v Chebe.

28 November 2023, 19:41    |    Viera Gilányová


V dňoch 22.11. – 24.11. sa žiaci zo IV.C (Peter Cencer, Milan Jareš, Marek Job) zúčastnili finálového kola dejepisnej súťaži študentov gymnázií ČR a SR v Chebe. Finálové kolo bolo zamerané na udalosti, osobnosti, kultúru, šport, atď. z obdobia rokov 1945 – 1975. Otázky boli rozdelené do 4 kôl. V poslednom kole žiakom zadávali otázky prostredníctvom videokonferencie odborníci a verejne známe osobnosti. Žiaci si okrem nových poznatkov, skúseností a zážitkov odniesli aj vecné ceny.