Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi

20 November 2019, 19:12    |    Viera Gilányová


Učiteľovanie je proces, ktorý sa nedá naučiť. Dá sa iba cibriť. Pre koho je poslaním, ten ho nikdy nezradí. Žije ním už celý život. Je to dar od Boha.

Tieto jeho vlastné slová najlepšie vystihujú osobnosť pána učiteľa Jozefa Šeba, ktorý celý život zasvätil svojej práci a šíreniu odkazu J.G. Tajovského.

16. novembra 2019 sa v kostole sv. Jána Krstiteľa v Tajove uskutočnilo spomienkové stretnutie k stému výročiu narodenia Jozefa Šeba, na ktorého príprave sa podieľali i študenti GJGT.