Celoštátne kolo SOČ

23 May 2024, 15:35    |    Viera Gilányová


V dňoch 24. - 26. apríla 2024 sa v Nitre uskutočnil 46. ročník Celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Našu školu reprezentoval v kategórii Pedagogika,psychológia, sociológia s prácou "Inakosť na školách" Matúš Boleček, žiak 3.C, ktorý v silnej konkurencii obsadil 1.miesto!

Matúšovi k vynikajúcemu umiestneniu  srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalšej práci!

Podrobné výsledky súťaže sú dostupné tu: https://siov.sk/wp-content/uploads/2024/04/17-Pedagogika-psychologia-sociologia-1.pdf