Celoštátne kolo Ekonomickej olympiády

6 July 2021, 19:08    |    Viera Gilányová


Dňa 23.6. 2021 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo Ekonomickej olympiády. Aj v tomto školskom roku sme v ňom mali svojho zástupcu – bol ním Adam Hančák zo 4.F triedy, ktorý sa do národného kola kvalifikoval na základe 2.miesta z krajského kola súťaže. Na celoštátnom kole, kde sa stretla 50-ka najlepších mladých ekonómov a ekonómiek z celého Slovenska obsadil Adam celkové 29.miesto. Aj vzhľadom k tomu, že sa v tomto školskom roku do Ekonomickej olympiády od prvých kôl zapojilo zo stredných škôl vyše 8500 žiakov/žiačiek, sa jedná o veľmi pekný úspech.

Adamovi blahoželáme a prajeme mu veľa zdaru v ďalšom štúdiu na VŠ !

Bližšie info k súťaži je dostupné  tu: https://ekonomickaolympiada.sk/celoslovenske-finale-2021/