Biblická olympiáda

11 June 2021, 20:14    |    Viera Gilányová


Tešíme sa, že naši študenti aj napriek obdobiu pandémie rozvíjajú svoj talent a získavajú ocenenia nielen vo vedomostných súťažiach. V celoslovenskom kole výtvarnej časti Biblickej olympiády sa vo svojej kategórii Valéria Kuzmínová z II.L umiestnila na krásnom 2. mieste. Srdečne blahoželáme.