BEST IN ENGLISH

19 December 2019, 10:27    |    Viera Gilányová


V novembri 2019 sa uskutočnila súťaž Best In English, v ktorej si žiaci overili svoje jazykové znalosti a zručnosti formou online testu. Do súťaže sa zapojili žiaci veku 14 až 19 rokov z 25 krajín a najúspešnejším žiakom z našej školy sa stal Maxmilián Nový z III. F triedy, ktorý sa umiestnil na 19. mieste zo 16462 súťažiacich stredoškolákov z celej Európy.


Srdečne blahoželáme ku krásnemu umiestneniu !