Bar u Gregora

29 April 2022, 15:42    |    Viera Gilányová


je podujatie, ktorým sa 28.apríla 2022 v rámci projektu na podporu čitateľskej gramotnosti predstavili  študenti GJGT a  členovia Redakčnej rady školského časopisu G-life.

Študenti predniesli svoju vlastnú básnickú i prozaickú tvorbu (členovia Klubu poézie), vystavili svoje výtvarné a fotografické práce i odpremiérovali vlastné skladby (členovia školskej kapely).

Osobitné uznanie patrilo našej študentke (Júlii Zlúkyovej, V.L), ktorá predstavila svoj nedávno publikovaný román Dcéra vlkov.

Práve takéto podujatia sú dôkazom, že si Julkine slová:„...Tvorte, tvorte kým vám sily stačia a najlepšie aj potom. Robíte  veľkú vec pre spoločnosť aj seba...“  

mnohí naši študenti zobrali k srdcu.