Akreditácia Erasmus+ na roky 2022 až 2027

25 August 2023, 12:48    |    Viera Gilányová


V roku 2022 sme získali akreditáciu Erasmus+, ktorá nám umožní uskutočniť mnohé zahraničné mobility žiakov aj učiteľov v rozmedzí rokov 2022 až 2027.

Vďaka financiám z Erasmus+ sa v školskom roku 2022/2023 realizovali krátkodobé vzdelávacie pobyty v Nemecku, dlhodobé vzdelávacie pobyty vo Francúzsku, skupinové mobility žiakov v Taliansku, vo Francúzsku a v Belgicku, ako aj vzdelávacie pobyty učiteľov v Írsku, na Malte, vo Francúzsku, v Nemecku, v Taliansku a v Rakúsku.

Tešíme sa na ďalšie aktivity financované vďaka podpore Erasmus+.