Akadémia veľkých diel

24 September 2021, 17:41    |    Viera Gilányová


“Ale ak sú ľudia dobrí, len keď im je dobre, akú majú zásluhu?”

Vyššie položená otázka je z diela “Múdra Pani“, je jednoduchá a elegantná, no svojou podstatou kruto podráža steny vybudovaného komfortu takmer každého (moderného) človeka. Do akej miery sa to týka aj práve teba a v čom si myslíš, že to spočíva?

Tieto, ale aj omnoho viac otázok o večných témach dláždilo cestu poznania a sebareflexie nás,  študentov, ktorí sa zapojili do rozvojového projektu Akadémie veľkých diel.

Tú príležitosť som mala aj ja sama a po obohacujúcej skúsenosti, ktorá sa zo seminárov Akadémie vykreslila, by som ju rada odporúčala ďalším študentom.

V priebehu roka sme ako skupinka vedená pani profesorkou Belanovou objavovali 25 diel literárnej, kinematografickej, hudobnej aj výtvarnej tvorby, cez ktoré sme sa opojení ich majstrovstvom ponorili do sveta kultúry, etiky a umenia.

V skupinke, v ktorej sme takto fungovali, sa stretla zmes osobností, človek má teda aj možnosť spoznať nových ľudí a socializovať sa.

Diela na ktorých sú postavené semináre, zaručujú dokonalé prostredie pre osobný a intelektuálny rozvoj.

Vďaka tomu, že prečítané texty poskytujú mnoho priestoru na diskusiu a ich tematiky nám boli známe, sme si osvojili a rozvinuli dôležité schopnosti, ako hĺbkové analyzovanie textu spolu s rozvíjaním a presným definovaním svojich myšlienok.

Prípady názorovej nezhody, ktoré sa prirodzene vyskytnú, nás zase nútili snažiť sa o taktné vyjadrenie nesúhlasu a dôkladné premyslenie si stanoviska aj argumentov na jeho obranu.

Okrem jazykových a rečníckych schopností akadémia povznáša kritické myslenie, venuje pozornosť navnadeniu študentov na krásno kníh, rozširuje obzory a do štúdia, či života, opäť vracia čaro.

V prípade záujmu je ešte stále možné zapísať sa do tohto ročníku projektu Akadémie, môžte si o nej a jej ďaľších benefitoch a využitiach prečítať viac na stránke :

https://www.akademiavelkychdiel.sk/ .

Natália Verešová z 3.L