100. výročie narodenia Petra Karvaša

28 September 2020, 12:42    |    Viera Gilányová


Kto zabil Ďurka?

 

Študenti 4.C a 4.L (v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2020, ktorých tohtoročná téma znie: Minulosť vzdeláva a  výstavy s názvom Zakázané životy, zakázané príbehy) využili ponuku, ktorú pre nich pripravilo Literárne a hudobné múzeum v BB pri príležitosti 100. výročia narodenia dramatika Petra Karvaša.

Priam detektívna prezentácia diela Petra Karvaša Polnočná omša umožnila našim študentom využiť deduktívnu metódu  a zistiť kto zabil Ďurka. Prostredníctvom interaktívnej hodiny odhalili nielen osudy autora, ale aj spoločenské pomery v období 2. svetovej vojny.

 

Dráma Polnočná omša patrí k  najlepším Karvašovým dielam. Spôsob, akým sa LHM snaží priblížiť literatúru minulého storočia dnešnej generácii, je nepochybne veľmi podnetná.