Zaujímavosti z histórie

12 September 2018, 12:03


Viete,  že...

· naše gymnázium vzniklo rozdelením Gymnázia na Nábreží Duklianskych hrdinov na dve samostatné gymnáziá z dôvodu zvýšeného záujmu o túto formu štúdia?

· základný kameň nášho gymnázia bol položený ešte v roku 1968?

· architektom školy bol  Ing.arch. Pavel Rek?

· navrhovateľom nádvoria bol Ing.arch. Pavel Rek a akademický sochár Jaroslav Kubička?

· naša škola začala písať svoju históriu od 1. septembra 1976?

· prvým riaditeľom školy bol pán František Adamča?

· v prvom školskom roku nastúpilo do 16 tried 558 žiakov pod vedením 31 členného pedagogického kolektívu?

· naše gymnázium bolo zaradené medzi 5 škôl na Slovensku, ktoré mali od školského roku 1979/1980 overovať novú koncepciu výchovno-vzdelávacej sústavy?

· telocvičňa bola odovzdaná do užívania v školskom roku 1983/84, čo umožnilo skoncovať s provizóriom vo vyučovaní telesnej výchovy?

· čestný názov Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského bol našej skole udelený v roku 1989?

· demokratické zmeny po novembri 1989 viedli k voľbe nového vedenia školy a novým riaditeľom sa v roku 1990 stal Ing. Marián Paulus?

· vytvorením bilingválnej slovensko-francúzskej sekcie v šk. roku 1991/92 sa zavŕšilo dvojročné úsilie prezidenta Alliancie Francaise Ing. Tomáša Mártona, nového vedenia školy a širokej frankofónnej verejnosti?

· od roku 1993 je naša škola pridruženou školou UNESCO?

·  rokoch 1996 -2006 bol riaditeľom školy RNDr. Ladislav Topoľský?

· v roku 2001 bola našej škole udelená Pamätná plaketa za rozvoj Banskobystrického kraja?

· škola si pripomenula 20. a 25. výročie svojho založenia?

· v rokoch 2002 -2004 bola vybudovaná spojovacia chodba medzi školou a telocvičňou?

· škola sa zapojila do projektu Učiteľ v novej úlohe?

· v roku 2004 bolo inovované fyzikálne laboratórium?

· prvou ženou – riaditeľkou školy bola v rokoch 2006-2012 RNDr. Tatiana Paľová?

· v roku 2006 si škola pripomenula 30. výročie svojho založenia?

· v tomto období bolo inovované chemické laboratórium?

· v roku 2011 bilingválna sekcia oslávila 20. výročie svojho vzniku?

· pre žiakov školy bola vybudovaná žiacka študovňa?

· žiaci školy v rámci projektu Nadácie Zdravé mesto upravili nádvorie školy – vytvorili obriu šachovnicu a človeče...?

· v roku 2012 si škola pripomenula 35. výročie svojho založenia?

· k jubileu školy  bola vydaná Pamätnica 35 ?

· v roku 2012 nastúpila na post riaditeľky školy PhDr. Mária Sochorová?

· v roku 2013 škola začala realizovať projekt  ESF Premena tradičnej školy na modernú „...a aby nám žiaci neutiekli...“?

· v roku 2013 sa začal realizovať žiacky projekt „Kino v bazéne“ – letné kino v nádvorí školy, ocenený cenou MOST – najlepší projekt mladých?

· biologické laboratórium bolo zmodernizované v rámci projektu ESF Premena tradičnej školy na modernú  „Škola priateľská študentom“, ktorý škola realizovala v rokoch 2014-2015?

· v školskom roku 2014/2015 boli žiaci bilingválnej sekcie  zapojení do medzinárodného projektu Comenius – Po stopách Roberta Desnosa?

· v roku 2016 si bilingválna sekcia pripomenula 25. výročie svojho založenia?

· veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, J.E. pán Didier Lopinot udelil bilingválnej sekcii francúzske ocenenie – Značku kvality LabelFrancÉducation?

· v roku 2017 a 2018 boli v škole inovované posluchárne biológie, chémie a geografie?

· v školskom roku 2016/2017 si škola pripomínala 40. výročie svojho založenia?

· žiaci školy sú zapojení do projektu DofE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu?

· škola získala projekt Erasmus+ „Zlepšením kvality vzdelávania k rozvoju modernej európskej školy“?

· víťazným projektom „Tajovského kontrabetonáž“ v súťaži Nadácie Ekopolis a Slovenskej sporiteľne, žiaci školy upravili nádvorie školy a vytvorili bylinkovú záhradu?

· žiaci majú možnosť počas štúdia na našej škole získať medzinárodné jazykové diplomy z francúzskeho jazyka DELF a DALF a diplom DSD1 v nemeckom jazyku?