Vedenie školy

12 September 2018, 09:16


Vedenie školy


Riaditeľka
PhDr. Mária Sochorová
sochm2@gmail.com
Zástupkyňa riaditeľky
RNDr. Marcela Mozoľová
mozolova.m@gmail.com
Zástupkyňa riaditeľky
Mgr. Monika Ďurčová
mdurcova@gmail.com
Zástupkyňa riaditeľky (pre techn.-ekon. činnosti)
Ing. Beáta Štubňová
beata.stubnova@gmail.com